تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


اشعار رویـــاســـا  

 
.
آهنگ -تش ،سیمین -غزل ،شادان- شط  پرخونافسانه- چشم ، آذر-سِرشته ، آیه ی اَفسون خورشید ِ مشرق -پوشِ  زرینفام  ِمهرابه مغرور وحشیخویِ سوزان -شعله  ارغونبانوی شیطانکوه یشمین-جام سروستان
سوگ بهشتی گمشده  در نیلی گَردون
قویِ پرندین-جامه  پاییز ابرانگیز
تورنگها از لرزش گیسوی شب مجنون یاقوت تاج افروزی تاریخ قاجاری
اشعار رویــاســـای مهرانگیز آبیگون
لیلیِ نسرین-بوی شیرین ِشراب آذین
آشوب بارانزایِ طوفان -ساحت ِمکنون
مارال رشک انگیز کوهستان

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1